Færdighedstræning

Træningsforløb for unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder

Få redskaber til at mestre hverdagens udfordringer 


Kender du det?

Du har mange uafsluttede projekter, glemmer ofte aftaler, har svært ved at komme i gang, selvom du siger til dig selv “tag dig nu sammen” - og gang på gang bebrejder du dig selv, efter du har truffet endnu en uhensigtsmæssig beslutning. 


Du er konstant på mentalt overarbejde, og ofte ender du med at føle dig utilstrækkelig og bagud.


Mange daglige benspænd, der kan gøre dig ærgerlig, presset og til tider modløs.


Sandheden er, at du langt fra er alene om at have det sådan. Men her er en vigtig nyhed. Det er nemlig muligt at træne disse udfordringer, så du får et liv med mere livsglæde, energi og trivsel.

Træn dig til at lykkes med det, der er vigtigt for dig!

“Færdighedstræning” er et individuelt mestringsforløb målrettet unge (15+) og voksne med AD(H)D eller med lignende vanskeligheder. 

Ved hjælp af disse metoder bliver mange af hverdagens gentagne udfordringer nemmere at håndtere. 

Med en fokuseret træning vil du i højere grad opleve, at du lykkes med det, du gerne vil. 

Målet er at øge livskvaliteten ved at træne centrale kognitive udfordringer.

Det får du


Gennem færdighedstræning øger du dine muligheder for at forblive på arbejdsmarkedet, gennemføre en uddannelse, undgå stress og overbelastninger - og i det hele taget mestre hverdagen med større glæde, energi og tilfredshed.

Sagt af mine klienter om forløbet

Sådan vil jeg støtte dig

Foto: Bjørli Lundin

Fokusområder

Færdighedstræning handler om at skabe forbedringer på forskellige områder, der påvirker din hverdag. Nogle områder er du måske mere udfordret i end andre. Derfor er det særligt vigtigt, at det er et individuelt træningsforløb, hvor vi sammen kan arbejde med det, som giver mest værdi for dig lige nu. 


Undervejs vil din nye bevidshed og forståelse måske give anledning til negative tanker og følelser om det, du typisk har gjort før, og som på ingen måde har virket for dig. 


Du vil måske også blive frustreret over dig selv, fordi du håbede det ville være et "quick fix". 


Her vil du opleve, at jeg løbende minder dig om, at DU ikke er problemet - det er dine problemer, der skaber problemer, og at din "nye" værktøjskasse vil give dig nye konstruktive veje at gå.


Måske har du hørt om nogle af metoderne før, men styrken i at være i et træningsforløb er netop, at du får støtte til at træne, det du måske allerede ved, at du har brug for.

Opmærksomhed

Uopmærksomhed eller nedsat evne til at koncentrere sig betyder meget for oplevelsen af at kunne mestre sin hverdag. Det kan være dagdrømmeri, hvor tiden bare forsvinder, glemsomhed, tendens til at miste ting eller svært ved at gøre ting færdigt, der er de daglige benspænd. Så spørgsmålet er, hvilke ændringer har du brug for for at kunne forbedre din opmærksomhed? 

Hukommelse

Måske kender du til at have svært ved at huske aftaler, glemme nøgler eller glemme mærkedage for familie og venner? Under denne træning træner du konkrete metoder til at forbedre hukommelsen. 

Impulskontrol

Nedsat impulskontrol - uanset om det kommer til udtryk verbalt, følelsesmæssigt, i adfærden eller kognitivt - er det utrolig forstyrende for det, du gerne vil opnå. Ved at træne en trinvis metode, sætter du tempoet ned og giver plads og tid til, at du kan tænke dig om, inden du handler impulsivt. 

Kompetente tanker, følelser og handlinger

Vi har alle mønstre - ting, vi ikke tænker over, men vi bare gør helt automatisk. Disse mønstre hjælper os ikke altid til de gode og rigtige valg. Men, du kan faktisk træne nye kompetente tanker, følelser og handlinger, så de bliver de foretrukne valg (automatisering). 

Konstruktiv planlægning

Du træner her at lægge en plan med et klart mål. Det vil sige at få overblik over, hvad planen indebærer af opgaver og tid, foretage en prioritering og planlægge efter det. Og endelig gennemføre planen. 

Problemløsning 

Det kræver færdigheder at gennemføre en uddannelse, passe sit arbejde, komme godt ud af det med andre mennesker m.m. Det kræver, at man kan løse problemer. Træningen fører dig gennem en anerkendt problemløsningmodel, så du træner at kunne identificere problemer, indhente information, overveje konsekvenser, finde løsninger og træffe valg. Her trænes også konflikthåndtering.

Erkende og håndtere tanker og følelser

Ved at træne en bedre og hurtigere erkendelse og håndtering af følelser som fx vrede og angst, så får du bedre muligheder for at mindske dem, før de kommer ud af kontrol. 

Sociale færdigheder

Vores relationer er noget af det vigtigste, vi har, og samtidig kan det være noget af det sværeste at navigere i. Her træner du bevidstgørelse af tanker, følelser og kommunikation, som kan styrke dine sociale kompetencer.

Har du fx fået konstateret ADHD, har en mistanke om det eller har lignende vanskeligheder, men har ikke fået hjælp til, hvad du så kan gøre? Så er dette træningsforløb måske værd at overveje.

Hvor foregår træninggen?

Træning foregår enten i Faxe Sundhedscenter, online eller efter aftale.

R&R2 


R&R2 er et evidensbaseret gruppeforløb baseret på det engelsk-canadisk udviklede program Reasoning & Rehabilitation version 2, der effektivt hjælper unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder. Metoden bygger på kognitiv terapi og træning af de udfordringer, som typisk opleves i hverdagen. Det kan fx være udfordringer i forhold til koncentration, impulskontrol, hukommelse og konstruktiv planlægning. 

Læs mere: Socialstyrelsen


Jeg er certificeret og akkrediteret til at facilitere træningsprogrammet R&R2. 

Alle gør altid deres bedste... 

Da min søn fik konstateret ADHD som voksen, gav diagnosen en forståelse og accept af mange ting, men mest af alt en stor kærlighed til den lille dreng han var engang og endnu mere til den dejlige unge mand, han har udviklet sig til i dag. 


Min kærlige opfordring til dig er, at uanset om du selv har lignende udfordringer eller er pårørende, så husk dig selv kærligt på, at


"Alle gør altid det bedste de kan med de ressourcer de har - lige nu!"