Handelsbetingelser

Betaling og afbud

Kurser


Når du har tilmeldt dig en workshop modtager du en bekræftelse på din tilmelding.


Senest en uge efter din tilmelding, modtager du en velkomstmail samt en faktura for din deltagelse på workshoppen.


Betalingen skal ske til følgende konto:

Danske Bank: Reg. 1551 Kontonr. 4057954027


Betalingsbetingelsen er 7 dage fra modtagelse af fakturaen.

Når du tilmelder dig en workshop, er din tilmelding bindende og kan IKKE fortrydes, da det er en tjenesteydelse vedrørende et fritidstilbud med angivelse af en bestemt periode. Jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2, nr. 12. https://danskelove.dk/forbrugeraftaleloven/18


Du er således ved din tilmelding forpligtet til, at betale den fulde pris af workshoppen.


Undtagelse fra ovenstående

Hvis du melder afbud / framelder dig det tilmeldte workshop senest 30 dage før afholdelse workshoppen, refunderes det indbetalte beløb.


ELLER


Ved afbestilling mere end 2 uger før workshoppens startdato beregnes et gebyr på 10% af tilmeldingsbeløbet. Ved mindre end 2 uge til workshoppens startdato kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 1 uge til start gives der ingen refusion.


Aflysning eller ændring af datoer

Tid til trivsel forbeholder sig ret til at aflyse workshops, hvis der er for få tilmeldinger. Tid til trivsel forbeholder sig ligeledes ret til at ændre på de oplyste datoer, hvis der opstår sygdom hos en af underviserne.

Coaching


Du kan udfylde kontaktformularen, sende en SMS, en mail eller ringe for tilmelding.


Du modtager bekræftelse samt en faktura

Betalingsbetingelsen: Betalingen er forfalden så snart du modtager den.


Afbud eller aflysning

Afbud til en aftalt session skal meldes senest 24 timer før aftalt tid. Melder du afbud senere end 24 timer før aftalte tid, skal du betale fuld pris, uanset årsag.


Du kan melde afbud på telefon, mail eller ved at sende en SMS.


Såfremt en coachingsession må aflyses fx på grund af sygdom, refunderes hele beløbet.

Coaching kan foregå, hvor vi mødes hos dig eller et andet sted. Er afstanden for mig mere end 20 km, vil der blive påregnet 3,56 kr. pr. ekstra km hver vej.

Foredrag

Priser aftales individuelt efter opgavens omfang, geografisk afstand, tidsforbrug og opfølgning m.m.


Betalingen skal ske til følgende konto:

Danske Bank: Reg. 1551 Kontonr. 4057954027


Betalingsbetingelsen er 7 dage fra modtagelse af fakturaen.


Dækning af udgifter i forbindelse med transport:

3,51 kr./km

150 kr. hver vej over Storebæltsbroen.


Ved aflysning mere end 2 uger før foredraget beregnes et gebyr på 10% af det aftalte beløb. Mindre end 2 uger til foredraget start, opkræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 1 uge til start gives der ingen refusion.

Tavshedspligt og etik

Tid til trivsel er underlagt tavshedspligt og følger desuden ICF´s (International Coach Federation) etiske regler. https://www.icfdanmark.dk/icf-denmark/etiske-regler/