Handelsbetingelser

Betaling og afbud 

Coaching


En coachingsession varer min. 60 min.


Den kan foregå enten hos Tid til Trivsel, på telefon eller online


Der tilbydes altid en indledende gratis og uforpligtende samtale af ca. 30 minutters varighed.


Betaling foregår forud for samtalen via Tid til Trivsels hjemmeside/webshop eller via tilsendt link til den aftalte ydelse.


Betalingsbetingelsen: 

Betalingen er forfalden, så snart du modtager den. I enkelte tilfælde kan betalingen deles op i rater.


Afbud eller aflysning

Du kan melde afbud på telefon, mail eller ved at sende en SMS

Afbud til en aftalt session skal meldes senest 24 timer før aftalt tid. Melder du afbud senere end 24 timer før aftalte tid, skal du betale 50%. Ved manglende fremmøde eller afbud er det 100%.

Det gælder også hvis der er købt flere sessioner.


Fortrydelse

Fortryder du dit køb inden for 7 dage og før du har påbegyndt et forløb, betales det fulde beløb retur, såfremt der er tale om min. 3 sessioner. 

Foredrag

Priser aftales individuelt efter opgavens omfang, geografisk afstand, tidsforbrug og opfølgning m.m., hvilket beskrives i en kontrakt.


Betalingen skal ske til følgende konto:

Danske Bank: Reg. 1551 Kontonr. 4057954027


Betalingsbetingelsen er 7 dage fra modtagelse af fakturaen.


Dækning af udgifter i forbindelse med transport:

3,51 kr./km


Ved aflysning mere end 2 uger før foredraget beregnes et gebyr på 10% af det aftalte beløb. Mindre end 2 uger til foredraget start, opkræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 1 uge til start gives der ingen refusion.

Kurser og workshops


Når du har tilmeldt dig en workshop modtager du en bekræftelse på din tilmelding.


Senest en uge efter din tilmelding, modtager du en velkomstmail samt en faktura for din deltagelse på workshoppen.


Betalingen skal ske til følgende konto:

Danske Bank: Reg. 1551 Kontonr. 4057954027


Betalingsbetingelsen er 7 dage fra modtagelse af fakturaen.

Når du tilmelder dig en workshop, er din tilmelding bindende og kan IKKE fortrydes, da det er en tjenesteydelse vedørende et fritidstilbud med angivelse af en bestemt periode. Jf. Forbrugeraftaleloven § 18 stk. 2 nr. 12 

https://danskelove.dk/forbrugeraftaleloven/18


Du er således ved din tilmelding forpligtet til, at betale den fulde pris  for workshoppen.


Undtagelse fra ovenstående

Hvis du melder afbud / framelder dig det tilmeldte workshop senest 30 dage før afholdelse workshoppen, refunderes det indbetalte beløb.


Ved afbestilling mere end 2 uger før workshoppens startdato beregnes et gebyr på 10% af tilmeldingsbeløbet. Ved mindre end 2 uge til workshoppens startdato kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 1 uge til start gives der ingen refusion.


Aflysning eller ændring af datoer

Tid til Trivsel forbeholder sig ret til at aflyse workshops, hvis der er for få tilmeldinger. Tid til Trivsel forbeholder sig ligeledes ret til at ændre på de oplyste datoer, hvis der opstår sygdom hos en af underviserne.

Tavshedspligt og etik

Tid til trivsel er underlagt tavshedspligt og følger desuden ICF´s (International Coach Federation) etiske regler. https://www.icfdanmark.dk/icf-denmark/etiske-regler/