Vejen til din egen trivsel

Hop på kurset og få mere energi og livsglæde

Oplev et fællesskab med andre forældre i lignende situation

Du ved det godt! Du bør tage dig mere af dig selv og dine behov! Men hvordan og hvornår? Der jo hele tiden noget andet! Og er det ikke egoistisk, når de andre har brug for mig?

NEJ - For hvad hvis du over en længere periode bliver støttet i få mere plads til dig, og det der giver dig energi, så har du netop et overskud til at dele ud af?

Og hvad når det nu er muligt at øve dig i et trygt og støttende rum sammen med andre forældre? Forældre, der genkender mange af dine udfordringer i deres egen hverdag.

Med dette forløb får du en unik mulighed for at tilegne dig viden og værktøjer til at arbejde med din egen trivsel og overskud, men også at blive støttet og guidet hele vejen, så du kan omsætte din nye viden til din hverdag. Du vil blive støttet af dine to undervisere og coaches, men i høj grad også af de andre forældre du deltager sammen med, der lige som dig fortjener mere selvomsorg.


Der er et gammelt indiansk ordsprog, der siger, at ”det kræver en hel landsby at opfostre et barn”.

Vi har med andre ord behov for et netværk og trygge rammer for at udvikle os – for det kan ellers være rigtig svært at lykkes helt selv.

Udbytte

 • Anvendelige værktøjer og øvelser til at få mere energi og overskud til dig selv i din hverdag.

 • Støtte og inspiration fra et stærkt fællesskab med andre forældre

 • Større livsglæde og bedre livskvalitet

 • 3 coachingsessioner, der støtter dig i din proces mellem modulerne

 • Workbook, som samler dine opgaver, indsigter og mål.

Coaching

På vores udviklngsforløb coacher vi dig mellem modulerne, så du i videst muligt omfang hjælpes til at holde momentum omkring dine mål.


Vi slipper dig først efter en coachende samtale, som vi holder som opfølgning efter sidste modul.


Opbygning

Forløbet består af tre moduler. I hvert modul arbejder vi med centrale områder, der har indflydelse på din trivsel. Det gælder dit eget ansvar og valg i livet at få en forståelse af, hvem du er, hvad der er vigtigt for dig og endelig din relation til andre.

Vi er altid 2 faste undervisere pr. hold.


Modul 1: Find trivslen i dig selv

Som forældre til børn med særlige behov skal vi være stærkere end de fleste for at holde fast i, hvem vi også er! For med et liv, hvor en stor del af din tid er defineret af andres behov, kan du få følelsen af, at dit eget liv er sat på hold.

Formål

Formålet med dette modul er, at du med udgangspunkt i dine værdier finder frem til, hvad der er vigtigt for dig i forhold til din trivsel, og hvordan du kan bruge det til at få taget de første skridt til mere bevidste valg omkring din trivsel.

Udbytte

 • Inspiration og støtte fra andre forældre

 • Du kender dine værdier og kan bruge dem til gode og sunde valg

 • Inspiration til daglige praksisser til mere nærvær og trivsel

 • De første skridt mod mere trivsel i dit liv.

Indhold

 • Hvad er trivsel for dig?

 • Hvad koster det dig ikke at tage vare på dine egne behov?

 • Værdier der definerer hvem du er

 • Hvordan ser dit liv ud lige nu?

Modul 2: Styrk din relation til dig selv

Forældre til børn med særlige behov navigerer i en hverdag, hvor forældrerollen har mange flere facetter end ”normalt”. Hvad er dit behov og hvad er de andres?

Formål

Formålet med dette modul er, at du får nye perspektiver på dine muligheder for leve et liv i trivsel. Det kræver et mindset, hvor du i højere grad vælger dig selv til og ikke forsøger at være “superhelt” hele tiden, men at du aktivt tager nogle valg, som støtter dine behov.

Udbytte

 • Du får en forståelse af, hvad det vil sige at få accept, og hvad det betyder for din livskvalitet og handlemuligheder

 • Du får indblik i, hvordan din krop spiller ind på din handlekraft, når du giver den opmærksomhed.

 • Teknikker til at ændre dit tankemønster, så du kan få større indre styrke og ydre gennemslagskraft

 • Du får konkrete mål du kan arbejde på

Indhold

 • Accept af det der er

 • Forventninger - hvad er dit behov og hvad er de andres?

 • Hvordan kommer du i kontakt med hvad du har brug for?

 • Personligt lederskab: ansvar og valg

 • De små skridt til mere trivsel

Modul 3: Brug din kommunikation til at styrke din trivsel

Din kommunikation handler altid om dit eget forhold til dig selv!

Formål

Formålet med dette modul er, at du får øje på, hvilke kommunikationsmønstre du har brugt i dit liv, og hvilke nye strategier du med fordel kan bruge til at få kommunikeret i overensstemmelse med dine behov og værdier. Du får således viden og værktøjer, der kan styrke din kommunikation og forebygge konflikter.

Udbytte

 • Indblik i hvordan du kommunikerer i forskellige hverdagssituationer, og hvilken betydning det har for din trivsel

 • Forståelse af, hvordan du kan arbejde med dine begrænsende overbevisninger

 • Strategier, der kan hjælpe dig til at være tydelig omkring dine behov

 • En handlingsplan for din trivsel med læring fra workshoppens moduler

Indhold

 • Kommunikationsmønstre

 • Hvad giver det dig at sætte grænser, og hvad skal der til for at du rækker ud?

 • Overbevisninger, der har betydning for din kommunikation

 • Ny strategi: kommunikation fra hjertet

 • Hvordan kommer jeg videre?

Praktisk information


Pris: 1.200 kr. inkl. moms INTRO PRIS!


Sted: København

Mødested:

Silent Mind

Ved Slusen 21, København


Modul 1 og 2 begge dage kl. 9 – 15

Modul 3 kl. 9 – 16

Forplejning: Frokost, eftermiddagssnack, the og kaffe

Undervisere: Mette Drejer og Lene Gabriel

Det er muligt at søge § 11, stk. 3 i serviceloven - forebyggende indsats for familier


Kommende hold (2021)


Modul 1: Lørdag den 9. oktober

Modul 2: Lørdag den 6. november

Modul 3: Lørdag den 4. december


Der er 10 pladser pr. hold!


Tilmelding ikke længere muligt!