Styrk parforholdet
Få gnisten og kærligheden igen!

Få nærheden og intimiteten tilbage

Styrk kommunikationen og bryd de negative mønstre

Alle par oplever et naturligt fald i tilfredsheden i parforholdet over tid. Meld jer på et PREP-kursus og få muligheden for at arbejde med trivsel og livskvalitet på den lange bane.

"En grundtanke i PREP er, at det vi er bevidste om, kan vi gøre noget ved. Det, vi ikke er bevidste om, har det med at gøre noget ved os. Det at bevidstgøre uhensigtsmæssige mønstre i kommunikationen er første skridt på vej mod at ændre dem."

Hvad får I ud af at deltage på et parkursus?

Kurset bygger på forskning i, hvad der hæmmer og fremmer et godt parforhold - det er med andre ord et forebyggende kursus. I får konkrete redskaber til at kommunikere trygt sammen og får større forståelse for jer selv og hinandens tanker og følelser.


 • Viden om hvordan I kan pleje kærligheden i hverdagen

 • Konkrete redskaber til at skabe konstruktive rammer for gode samtaler

 • Indblik i hvordan I kan møde udfordringer i fællesskab

 • Brugbar indsigt i, hvordan I kan bevare og pleje jeres venskab, intimitet og fælles værdier.

Pris 3.400,- pr. par

Næste gang : Afventer dato

“Målet i ægteskabet er ikke at tænke ens, men at tænke sammen.”

Robert C. Dodds

Indhold:

Kurset tager udgangspunkt i ni undervisningstemaer:

 • Indledning og præsentation

 • Kærlighed

 • Tryghed

 • Kommunikation

 • Kommunikationsudfordringer

 • Problemafklaring

 • Sexliv og intimitet

 • Forsoning

 • Vejen videre

Hvordan foregår det?

PREP-Kurser foregår som holdundervisning og suppleres af private samtaler med din partner. Ingen forventes at fortælle andre kursusdeltagere om deres private liv. Et parkursus er for ALLE par – i alle livsfaser og familieformer.

Der er hverken tale om gruppearbejde eller parterapi!

Der er to undervisere på holdet, som begge er certificeret i afholdelse af kurser for par (PREP).

Praktiske informationer

Et parkursus (PREP) forløber over to dage og varer i alt 14 timer.

Det foregår begge dage kl. 9-16.

Der vil i løbet af dagene blive serveret forplejning, kaffe og the.

Pris pr. par 3.400,- inkl. moms

Det er muligt at søge § 11, stk. 3 i serviceloven - forebyggende indsats for familier.Tilmeld dig kurset her:

Afventer dato

Pris pr. par 3.400,- inkl. moms.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Hvad PREP?

PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program. Det er et standardiseret pædagogisk program, oprindeligt udviklet i USA (University of Denver), men tilpasset danske forhold. Det bygger på forskning, som viser, hvilke faktorer, der har indvirkning på trivslen i parforholdet.

PREP-Kurset har et dobbeltfokus, nemlig at forebygge de faktorer, man ved der kan true et parforhold og at videreudvikle de faktorer, der kan fremme trivslen.

Forskellige undersøgelser viser, at det har en positiv effekt på parforholdet. Det virker! Men PREP er naturligvis ikke et "quick fix". Vi vil blive ved med at møde udfordringer i vores parforhold igen og igen. Kurset er derfor til for at få inspiration og konkrete værktøjer til, at vi kan nærme os hinanden og få mere trivsel.

PREP er IKKE parterapi.