Forældrenetværksgrupper

Alle har deres helt personlige historie, som de har mærket på egen krop, og alligevel har forældre til særligt udfordrede børn mange tanker og følelser til fælles. Der er fx handicappet/sygdommen, sorgen, forældrerollen, søskende, fremtiden m.m., som kan give anledning til mange gode samtaler.

Hvorfor netværksgrupper?

Forskning viser, at forløb for forældre giver gode redskaber til at håndtere familiens hverdag med et barn/ung med autisme, ADHD, hjerneskade, udviklingshæmning eller lignende. Det at få et barn med handicap (synligt eller usynligt) kan blive en betydelig belastning for den samlede familie, og du kan opleve, at det kan være svært at håndtere.

I en forældrenetværksgruppe kommer du til at deltage i et interessefællesskab fremfor et skæbnefællesskab, hvor du:

  • Bliver bedre til at mestre familielivet med et barn/ung med særlige udfordringer.

  • Får større indsigt om egne kompetencer og ansvar i forældreskabet.

  • Oplever empowerment og får copingstrategier.

  • Oplever at forløbet afhjælper og forebygger mistrivsel i familien eller hos den enkelte forælder (bedre mental sundhed).

  • Bliver bedre samarbejdspartner i forhold til samarbejdet med kommunale eller private aktører omkring barnet/børnene.


Det er målet, at du styrkes og understøttes i dit forældreskab så stress og konflikter forebygges i familien. Netværket skal styrke din mestring til gavn for familien som helhed.

Som coach, ligger det mig også meget på sinde, at du, udover støtte, også får forskellige redskaber og copingstrategier, som noget helt konkret, du kan tage med dem videre. Mit største ønske er, at gruppen selv fortsætter efter de 10 gange. Og min erfaring er, at det er der stor vilje til, for der sker noget helt særligt med mennesker, som deler særligt sårbare ting.

I netværksgruppen mødes forældrene, som de selv siger, for at:

"Mødes med andre i lignende situation, da det kan være svært at tale med venner og familie"

"Få venskaber"

"Møde forståelse"

"Spejle sig i andre og blive klogere"

"Ikke at slide alt for meget på min familie og venner med mine bekymringer"

"Skabe et fællesskab"

"Dele og få hjælp"

Udsagn fra forløb hos Bedre Psykiatri, Gentofte.

Hvordan foregår det?

Forløbet løber over 10 gruppegange (ca. hver 3. uge), hvor der hver gang vil være et tema, som jeg laver et oplæg om, og som samtalen tager udgangspunkt i - fx sorg, forældreroller, søskende, egenomsorg, parforhold m.m.

Varighed: 2 timer (hverdage kl.19-21).

Pris: 2500,- kr. (kan betales i rater og evt. dækkes af kommunen)

Sted: Huset Sanitas, Nordre Jernbanevej 16, 3400 Hillerød. Tæt på S-station og med parkering i baggård.

Er du interesseret? Så send mig en mail på - også selvom du måske ikke bor i nærområdet: mette@tidtiltrivsel.com. Angiv gerne ønsker for hvilke dage du kan.

Ud fra tilslutningen (min. 7 og max 12 deltagere) vil der blive oprettet et hold.

I forældrenetværksgrupperne er samtalerne tæt på hjertet, og der er højt til loftet.

Alle tanker og følelser er tilladte!

I netværksgruppen skal der nemlig være plads til at være, den man er.

Andre muligheder

Jeg faciliterer forældrenetværksgrupper for forældre til børn med særlige behov - for foreninger, skoler, kommuner m.m. Det kan også være for en gruppe af forældre, som selv tager initiativ til at samle forskellige personer fra egne netværk.

OBS! Har du en ung, som står for at skulle på STU nu eller inden for nogle få år, så start i forældrenetværksgruppe på Hans Knudsens Institut, Hillerød. Læs mere her

Ring og hør nærmere på tlf. 9330 7554 eller book en afklarende samtale.

Testimonials fra forældregruppe i Bedre Psykiatri, Gentofte

"5 stjerner til det hele - fantastisk varm og dygtig leder og stor tolerance og støtte i gruppens medlemmer - Tusind tak!"

"Det var så en god oplevelse at være sammen med andre forældre med sårbare børn og en alletiders guidning og oplægsholder af Mette Drejer"

"Tak kære Mette - det var rigtig dejligt for mig at være der med dig og de andre kvinder. Jeg har fået mere mod på livet igen."

"Dejligt med struktur på timerne og meget relevante temaer, som alle kan se sig selv i."

Det gjorde indtryk på mig : "...de andres imødekommenhed, åbenhed, forståelse og rummelighed."

Få freebien

Få den hemmelige opskrift til

mere energi og overskud

5 lavpraktiske tips til mere selvomsorg, der lige er til at gå til - selvom du har en travl hverdag. Tilmeld dig samtidig nyhedsbrevet Tid til Trivsel, Nul spam. Kun e-mails med inspiration, tilbud og værktøjer til mere energi, indre ro og overskud.