Søskendesamtaler

Coachingforløb

"Giv dem du elsker vinger så de kan flyve, rødder at komme tilbage til og en grund til at blive”

– Dalai Lama

De stærke og sårbare søskende

At være søskende til et menneske med særlige behov er et livsvilkår - hvor man typisk vokser op med altid at skulle tage hensyn og ofte tilsidesætte sig selv. Populært sagt, vokser man op i "skyggen" som skyggebarnet. I denne skygge lever bl.a. følelser som vrede, tristhed, glæde, sorg, angst, ensomhed, flovhed, skyld og skam. Og der vokser også længslen efter "det normale" og at kunne have forældrene for sig selv.

Her finder vi søskende, der på én gang er super stærke, følelsesmæssige intelligente og meget sårbare. Så for at kunne stå stærkt i dem selv, og mestre de udfordringer, der er i at være søskende, er det vigtigt, at de lærer at forstå deres virkelighed, at acceptere den og at kunne udtrykke følelser og behov.

Lær at mestre livet som søskende

Med et coachingforløb kan de helt særlige søskende blive støttet i at

 • udvikle færdigheder til at håndtere udfordrende situationer

 • lære at forstå og acceptere egne følelser og tanker

 • give udtryk for egne behov og få et større selvværd

 • blive bevidst om egne styrker og handlemuligheder

 • få en tydeligere kommunikation med familien

 • udvikle en større forståelse for en bror eller søsters særlige behov.


Aldersgrænse: fra 11 år.

Min ældste søn er vokset op med to yngre søskende med et handicap. Tiden var altid knap, og der var mange dage, hvor jeg med dårlig samvittighed godt kunne se, hvordan han tog hensyn, og hvordan han gjorde sig umage med ikke at fylde for meget. Det gjorde ondt, men ligesom alle andre forældre gjorde jeg mit bedste med de ressourcer jeg nu havde for at være der for ham og støtte ham. Det var måske ikke altid nok, men jeg gjorde mit bedste.

For jeg ønskede at hjælpe ham til at være i livet med alt hvad livet byder på af både godt og mindre godt. Jeg ønskede at støtte ham i, at alle hans tanker og følelser var helt okay - at han var, som han skulle være. Og jeg ønskede at lære ham, at vi har det liv, vi nu engang har, men vi har indflydelse på, hvordan vi møder det og er i det.

Så at det skulle være synd for ham, er derfor det eneste jeg ALDRIG har støttet ham i.

Det var stort at gennemgå Psykiatrifondens uddannelsesforløb til gruppeleder sammen med min søn Emil.

Undgå at dit barn bliver fanget i "skyggen" - tilmeld dit barn til et coachingforløb nu!

Hvordan kommer vi i gang?

 • Et coachingforløb er på 6 session á 60 min plus en forsamtale og en afsluttende samtale sammen med forældrene. Det er muligt at tilkøbe ekstra sessioner.

 • Aldersgrænse: fra 11 år.

 • Jeg har 100% tavshedspligt - det vil sige, at jeg ikke videregiver noget fra samtalerne. Er der noget i samtalen af særlige bekymrende karakter, vil jeg handle på det.

 • Betaling foregår forud for samtalen. Det er muligt at betale i rater. Kontakt mig i så fald. Se desuden Handelsbetingelser

 • Afbud 24 timer før vores aftale er uden betaling.


Pris 4.550,- inkl. moms for 6 sessioner. Dertil er der en forsamtale og en afsluttende samtale sammen med forældrene.

Kommune

Det er muligt at søge din kommune om at få dækket beløbet under §11, stk. 3 i Serviceloven: Forebyggende indsats for familier.

Min rolle

Min primære opgave er at sikre et trygt rum, hvor den unge tillidsfuldt kan udfolde det, som fylder mest lige nu. Det vil altid være det, som er udgangspunktet for samtalen og hvorfra indsigter, forståelser og handlemuligheder udvikles. Jeg støtter den unge i processen frem mod større selvindsigt, selvværd og nye strategier ved at stille nysgerrige og kærlige spørgsmål, give opgaver og værktøjer undervejs. Det er et individuelt forløb og det er ikke terapi.

Ring tlf. 9330 7554 og lad os tag en uforpligtende samtale.


Jeg indgår desuden i teamet "Bebuddy" under organisationen Sind i Gribskov kommune, som frivillig gruppeleder for søskendegrupper (søskende til psykisk sårbare). Her er det nødvendigt at være bosiddende i kommunen for at kunne deltage. Samtidig samarbejder jeg med Levuk og SØF om søskendegruppeforløb for Levuks søskende.